BİZİ TAKİP EDİN
instagram facebook facebook
TR EN

VAKFIMIZ

HAKKINDA

İzmir’in geleceğine yön veren 66 kurumun oluşturduğu İzmir Vakfı, şehrin tanıtımını ve turizmini geliştirmek için işbirliği ağları ve ortaklıklar kuruyor.

İzmir

Vakfı Üyeleri

İzmir Vakfı, 66 kurumun oluşturduğu ortak bir girişim. Vakıf, İzmir’in geleceğine yön verme hedefini taşıyan kamu kurumları, odalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya gelmesiyle vücut buluyor. 2000 yılında kurulan İzmir Vakfı (İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı) İzmir’i dünya ölçeğinde tanıtmayı, kültür ve doğa mirasını yaşatıp zenginleştirmeyi amaçlıyor. 

Ortaklaşarak büyüyen ve gücünü bundan alan vakfımız; turizmin, şehir ekonomisini oluşturan öncü sektör haline gelmesi için çalışıyor ve şehrimizdeki işbirliği alanlarını genişletiyor.

Artan Refahın Adil Dağılımı

Vakfımız, İzmir genelindeki refahı artırmayı ve bu refahın şehirde dengeli, adil bir şekilde dağılımını sağlamayı üst hedef olarak belirlemiştir.

İzmir
Avrupa ve Asya'yı Birleştiren Kalp

İzmir, tarih boyunca Avrupa ve Asya arasında ilişki kuran bir kalp işlevi görmüştür. Dünyanın en eski iki ticaret yolunu; Asya’dan Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Akdeniz’den Doğu’ya uzanan deniz ticaret yollarını buluşturmuştur. Böylelikle, dünya ticaretine yön veren Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biri olmuştur. 

Özellikle on sekizinci yüzyılda Batı’nın Doğu’ya giriş kapısı, Doğu’dan Batı’ya bakışın ilk penceresi olarak konumlanmış ve bu sebeple Ön Asya’nın başkenti adıyla anılmıştır. İzmir’in farklı kültürlere ev sahipliği yapması ve birçok yeniliğin bu şehirde doğması, bu sayede gerçekleşmiştir.

İzmir Vakfı, İzmir’in coğrafi karakterinden ve evrensel değerlerden ilham alan ortak bir girişim. Vakıf, İzmir’in geçmişten bugüne uzanan zengin kültürünü koruyup geliştiriyor, İzmir’i dünyayla buluşturuyor, şehrin hem dünyadan öğrenmesi hem de dünyaya ilham kaynağı olması için çalışıyor.

İzmir'in Değerlerini Yaşatmak

Vakfımızın misyonu, İzmir’in değerlerini yaşatarak ve dünya ölçeğinde tanıtarak kamu kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör arasında işbirliği ağları oluşturmaktır.

Vakfın Hedefleri

Birinci hedefimiz: İzmir’in itibarının ve marka değerinin dünya ölçeğinde güçlendirilmesi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığıyla hazırladığımız İzmir Turizm Tanıtma Stratejisi, bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz en öncelikli çalışmadır. Analiz, sentez, uygulama ve izleme aşamalarından oluşan bu strateji, İzmir’in dünyaya tanıtımı için “Kime?”, “Neyi?” ve “Nasıl?” sorularının yanıtlarını belirlemeyi amaçlıyor. Strateji, turizm konusunda İzmir’de çalışan tüm paydaşların ortaklığıyla uygulanacak. Dünyanın önde gelen gastronomi fuarlarından Terra Madre, 2021’de “Terra Madre Anadolu” adıyla İzmir’de gerçekleşecek. İzmir Vakfı, “Terra Madre Anadolu”nun sekretarya görevini sürdürüyor.

İkinci hedefimiz: İzmir’in destinasyonlarının belirlenmesi, korunması ve bütüncül yönetimi.

On bir farklı konuda İzmir’in değerlerinin envanterini oluşturuyoruz. Bunlar arasında; kültürel ve tarihi miras, doğa ve kırsal alan, deniz ve kıyılar, somut olmayan kültürel miras ve gastronomi gibi öncelikli turizm destinasyonları yer alıyor. Bu çalışma İZKA desteği ve ortaklığıyla yürütülüyor. Yine bu kapsamda, “Dünya’nın İzmir Mirası” projemizle; İzmir’in Efes ve Bergama UNESCO Dünya Mirası alanları ile Gediz Deltası, Tarihi İzmir ve Birgi gibi üç UNESCO aday alanının korunması ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu beş alanda tüm paydaşlarla birlikte, destinasyon yönetimine dair projeler geliştiriyoruz

Üçüncü hedefimiz: İzmir’in öncelikli destinasyonlarının tanıtımı

İzmir’in değerlerinin tanıtımı için tüm destinasyonları birleştiren “Visit İzmir” mobil uygulaması, internet sitesi ve sosyal medya kampanyalarının yürütülmesini amaçlıyoruz

Dördüncü hedefimiz: Ziyaretçilerin İzmir deneyimlerini kolaylaştıracak ve kalıcılığını artıracak mekân ve araçların geliştirilmesi

İzmir’in kadim tasarım kültüründen ilham alan ürünleri “Made by İzmir” markası altında buluşturuyoruz. Öte yandan, turizme yönelik kapsamlı bir İzmir haritası hazırlıyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile İzmir Turizm Tanıtım Ofisi’nin ön çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Beşinci hedefimiz: İzmir’e deniz ve hava yoluyla ulaşım olanaklarının kolaylaştırılması.

Bu hedef doğrultusunda, kruvaziyer seferlerinin ve direkt uçuşların artırılmasını destekliyoruz. Bu konuda, tüm ilgili sektör paydaşlarıyla ortaklık içinde çalışıyoruz

Altıncı hedefimiz: İzmir kültürünü yaşayarak öğrenme olanaklarının oluşturulması ve desteklenmesi

Bu amaçla, İzmir Tasarımları Araştırma Ofisi, Yeni Köye Eski Adet, Sinema İzmir, İzmir Kültürü Okulları ve PhD (Doktora) İzmir Programı projelerini yürütüyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Tunç SOYER (İZFAŞ) – Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut ÖZGENER (İzmir Ticaret Odası) – Başkan Yardımcısı

Nil Sevil EROĞUL (Ege Turizm Derneği) – Sayman

Barış DEMİRTAŞ (İzmir Valiliği)

Ender YORGANCILAR (EBSO)

Tolga GENCER (TÜRSAB)

Yakup DEMİR (ÇEŞTOB)

H. Rıza ELİBOL (Swiss Otel)

Gözde KAYDIRAK (İzmir Hilton)

Deniz ÖZKARDEŞ (Viltur Villasaray)

Koray YOLCU (Selçuk Ticaret Odası)

Ortaklarımız