BİZİ TAKİP EDİN
facebook instagram youtube Twitter
TR EN

VAKFIMIZ

HAKKINDA

İzmir’in geleceğine yön veren 61 kurumun oluşturduğu İzmir Vakfı, şehrin tanıtımını ve turizmini geliştirmek için işbirliği ağları ve ortaklıklar kuruyor.

İzmir

Vakfı Üyeleri

İzmir Vakfı, 61 kurumun oluşturduğu ortak bir girişim. Vakıf, İzmir’in geleceğine yön verme hedefini taşıyan kamu kurumları, odalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya gelmesiyle vücut buluyor. 2000 yılında kurulan İzmir Vakfı (İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı) İzmir’i dünya ölçeğinde tanıtmayı, kültür ve doğa mirasını yaşatıp zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Ortaklaşarak büyüyen ve gücünü bundan alan vakfımız; turizmin, şehir ekonomisini oluşturan öncü sektör haline gelmesi için çalışıyor ve şehrimizdeki işbirliği alanlarını genişletiyor.

Artan Refahın Adil Dağılımı

Vakfımız, İzmir genelindeki refahı artırmayı ve bu refahın şehirde dengeli, adil bir şekilde dağılımını sağlamayı üst hedef olarak belirlemiştir.

İzmir Avrupa ve Asya'yı Birleştiren Kalp

İzmir, tarih boyunca Avrupa ve Asya arasında ilişki kuran bir kalp işlevi görmüştür. Dünyanın en eski iki ticaret yolunu; Asya’dan Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Akdeniz’den Doğu’ya uzanan deniz ticaret yollarını buluşturmuştur. Böylelikle, dünya ticaretine yön veren Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biri olmuştur.

Özellikle on sekizinci yüzyılda Batı’nın Doğu’ya giriş kapısı, Doğu’dan Batı’ya bakışın ilk penceresi olarak konumlanmış ve bu sebeple Ön Asya’nın başkenti adıyla anılmıştır. İzmir’in farklı kültürlere ev sahipliği yapması ve birçok yeniliğin bu şehirde doğması, bu sayede gerçekleşmiştir.

İzmir Vakfı, İzmir’in coğrafi karakterinden ve evrensel değerlerden ilham alan ortak bir girişim. Vakıf, İzmir’in geçmişten bugüne uzanan zengin kültürünü koruyup geliştiriyor, İzmir’i dünyayla buluşturuyor, şehrin hem dünyadan öğrenmesi hem de dünyaya ilham kaynağı olması için çalışıyor.

İzmir'in Değerlerini Yaşatmak

Vakfımızın misyonu, İzmir’in değerlerini yaşatarak ve dünya ölçeğinde tanıtarak kamu kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör arasında işbirliği ağları oluşturmaktır.

Vakfın Hedefleri

İzmir Vakfı'nın misyonu, İzmir içinde ve daha geniş kapsamlı olarak Akdeniz'de kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında ortaklıklar kurarak İzmir'in değerlerini korumak ve teşvik etmektir. İzmir Vakfı'nın altı hedefi kapsayan bir stratejisi var. Her bir hedef altındaki temel kazanımlar ve projeler aşağıda listelenmiştir.


Birinci hedefimiz:
İzmir’in itibarının ve marka değerinin dünya ölçeğinde güçlendirilmesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile birlikte hazırladığımız İzmir Turizm Tanıtma Stratejisi, bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz en öncelikli çalışmadır. Strateji, turizmin yanı sıra kültürel ve doğal mirası koruma alanında İzmir’de çalışan tüm paydaşların ortaklığıyla uygulamaya konulacak. Dünyanın önde gelen gastronomi fuarlarından Terra Madre, 2021 yılında Terra Madre Anadolu adıyla İzmir’de gerçekleşecek. Terra Madre Anadolu’nun sekretarya görevini sürdürüyoruz. 

İkinci hedefimiz:
Başta kültürel ve doğal miras olmak üzere İzmir’in destinasyonlarının belirlenmesi, korunması ve bütüncül yönetimi.

On bir farklı temada İzmir’in değerlerinin envanterini oluşturuyoruz. Bunlar arasında kültürel ve tarihi miras, doğa ve kırsal alan, deniz ve kıyılar, somut olmayan kültürel miras ve gastronomi gibi turizm destinasyonları yer alıyor. Bu çalışma İZKA desteği ve ortaklığıyla yürütülüyor. Yine bu kapsamda, Dünya’nın İzmir Mirası projemizle; İzmir’in Efes ve Bergama UNESCO Dünya Mirası alanları ile birlikte, UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin pek çoğunu karşılayan üç ayrı alanın da (Gediz Deltası, Tarihi İzmir ve Birgi) korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu beş alanda tüm paydaşlarla birlikte, destinasyon yönetimine dair projeler geliştiriyoruz, bununla birlikte Efes ve Bergama UNESCO Alan Yönetimi Danışma Kurulu’nun resmi üyesiyiz. Ayrıca Efes Alan Yönetimi Kurulu’na da üye seçildik ve Efes’in yeni alan yönetimi planının geliştirilmesi konusunda Selçuk Belediyesi ile yakın çalışma içerisindeyiz. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğa Derneği ve TARKEM ortaklığıyla Gediz Deltası ve Tarihi İzmir'in destinasyon yönetimine dair çalıştaylar düzenliyoruz. Aynı zamanda İzmir’in doğusundaki doğal ve kültürel mirasları birbirine bağlayarak, büyük ölçekli bir yürüyüş parkuru kurmayı hedefleyen Efeler Yolu Projesi'nin önemli bir ortağıyız. 

Üçüncü hedefimiz:
İzmir’in öncelikli destinasyonlarının tanıtımı

İzmir’in değerlerinin tanıtımı için tüm destinasyonları kapsayan Visit İzmir mobil uygulamasını ve internet sitesini geliştiriyor, bununla ilgili sosyal medya kampanyaları yürütüyoruz. Visit İzmir mobil uygulaması 2020 yılı ortalarında tamamlanacak. 

Dördüncü hedefimiz:
Ziyaretçilerin İzmir deneyimlerini kolaylaştıracak ve kalıcılığını artıracak mekân ve araçların geliştirilmesi

İzmir’in kadim tasarım kültüründen ilham alan ürünleri Made by İzmir markası altında buluşturuyoruz. Öte yandan, turizme yönelik kapsamlı bir İzmir haritası hazırlıyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile İzmir Turizm Tanıtım Ofisi’nin ön çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Beşinci hedefimiz:
İzmir’e deniz ve hava yoluyla doğrudan ulaşım olanaklarının kolaylaştırılması.

Bu hedef doğrultusunda, kurvaziyer seferlerinin ve direkt uçuşların artırılmasını destekliyoruz. Bu konuda, tüm ilgili sektör paydaşlarıyla ortaklık içinde çalışıyoruz.

Altıncı hedefimiz:
İzmir kültürünü ve daha büyük ölçekte Akdeniz kültürünü yaşayarak öğrenme olanaklarının oluşturulması ve desteklenmesi

Bu amaçla, İzmir bölgesinin antik tasarım kültürünün analizi ve yeniden formülasyonu üzerinde çalışan İzmir Tasarımları Araştırma Ofisi'ni kurduk. Bunun yanında Sinema İzmir, İzmir Kültür Okulları ve PhD (Doktora) İzmir Programı projelerini de yürütüyoruz. 


YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

2023 YILI İZMİR VAKFI YÖNETİM KURULU

İzmir Valiliği Vali Yardımcısı
Adem ARSLAN
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (İZFAŞ)Tunç SOYER
İzmir Ticaret Odası (İZTO)Mahmut ÖZGENER
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Ender YORGANCILAR
İzmir Ticaret BorsasıIşınsu KESTELLİ
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)Tolga GENCER
Ege Sanayicileri İş İnsanları Derneği (ESİAD)Sibel ZORLU
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)Alp Avni YELKENBİÇER
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği(İESOB)
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB)Yakup DEMİR
İzmir Büyük Efes Otelcilik ve Turizm A.Ş. (Swiss Otel)H.Rıza ELİBOL

ORTAKLARIMIZ