BİZİ TAKİP EDİN
facebook instagram youtube Twitter
TR EN

İzQ Girişim Portalı

16.12.2020
Paylaş

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde hayata geçen İzQ Girişim Portalı, girişimcilerin ve iş dünyasının kentin sorunlarına çözümler üretecek projeler geliştirecekleri, problemi hedef alan çözüm odaklı bir merkez kurma anlayışından hareketle oluşturuldu. İzQ Girişim Portalı; İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Ege Genç İş İnsanları Derneği işbirliğinde yürütülüyor. 

İzQ Girişim Portalı ile üretim, verimlilik, yönetim gibi süreçlerde firma, belediye ve STK’ların yaşadıkları sorunları bir platforma kaydedeceği, girişimcilerin de sorunları görüntüleyerek buradan projeleri ile çözümler üretecekleri bir etkileşim ortamı yaratmak amaçlıyor. Çok yakında hayata geçecek IzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi kapsamında yürütülen projelerden biri olan bu platform, iki merkez arasındaki bağı sağlayacak.  

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

İzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir hinterlandındaki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararası hale gelmesi amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkânlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenecek bir merkez olarak planlandı. 

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonunu temel alan, İzmir’de girişimcilik ve inovasyon farkındalığının artırılması ile ekosisteminin geliştirilmesi hedeflerine sahip bir merkez olup, “İzQ Girişimcilik Merkezi” ve “İzQ İnovasyon Merkezi” olmak üzere iki binada konumlanacak. 

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ne dair detaylı bilgi için https://www.izq.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.