BİZİ TAKİP EDİN
facebook instagram youtube Twitter
TR EN

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı

Paylaş

İzmir Vakfı şehrin kültür ve doğa mirasını koruyarak sürdürülebilir turizme kazandırmak ve İzmir'in turizm potansiyelini artırmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığında İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladı. İzmir’deki tüm kurum ve kuruluşların tanıtım politikalarını ortaklaştırmayı hedefleyen bu strateji ve eylem planı, bir kent vizyonu ortaklığı çerçevesinde oluşturuldu. Stratejinin oluşmasında özel sektör temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla derinlikli görüşmeler gerçekleştirildi; turizmin önde gelen kurumları, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılardan oluşan çalışma grupları ve kurullar, düzenli toplantılarla bir araya araya geldi.


İzmir’in yeni turizm stratejisi, İzmir’de yaz sezonu ve kıyı destinasyonları odaklı turizmi, hem kıyılarda daha çok geliştirmeyi, hem de on iki aya ve otuz ilçeye yaygınlaştırmayı hedefliyor. Strateji, “dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir’den dünyaya taşınması” fikrinden hareket ediyor ve İzmir turizminin ana eksenini şehrin Akdeniz çanağı ve dünyadaki diğer şehirlerden pozitif ayrışmasını sağlayacak tarih, kültür ve arkeoloji turizmi olarak belirliyor. Gastronomi, deniz, doğa ve kırsal turizm, kıyı turizmi, inanç, etkinlik, kongre ve fuar turizmi stratejide öne çıkan diğer turizm türleri.